For å søke om plass i Lande Gård barnehage KLIKK HER.

HUSK! Ha personnummer til deg, evnt. medsøker og barnet ditt klart når du skal søke.
Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars i Sarpsborg.

Litt om opptaket
Alle barnehagene våre har opptak gjennom hele året, men hovedopptaket har en egen frist som er 1. mars hvert år. I praksis så dreier det seg om oppstart på høsten og inntak av store grupper med nye barn. For dette opptaket så er det barnehagens vedtekter som styrer opptakskriteriene.

Det er slik at barnehagene setter sammen barnegruppene sine slik at det blir en så jevn fordeling av gutter, jenter og alder som mulig.
Barnehagen må også ta hensyn til hvor mange barn som begynner på skolen kommende høst, slik at man ikke tar inn flere barn enn man faktisk har plasser til. Når det flyttes barn fra liten til stor avdeling skal det ideelt sett være like mange som begynner på skolen. Dette kan oppleves som urettferdig for dere som søkere, men dette er den eneste måten vi kan sikre oss en stabil inntekt, og en barnegruppe som er til det beste for alle barna som går i barnehagen

Priser
Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.
Pris følger statens satser for barnehageplass og er for tiden kr 3135,- pr. måned for 100% plass. Matpenger kommer i tillegg.