Lande Gård barnehage
Det viktigste er at barna trives!

En hverdag i Lande Gård barnehage vil bestå av trygghet, trivsel og mye humor. Vi voksne jobber kontinuerlig med å være gode rollemodeller gjennom å respektere hverandre, naturen og det rike mangfoldet av dyreliv vi omgir oss daglig med.

Lande Gård barnehage er avdelingsbasert, med 2 småbarnsavdelinger på 13 og 11 barn i alderen 0-3 år og to avdelinger på 18 og 24 stk for barn i alderen 3-6 år. 

Søk om barnehageplass her

HUSK! Ha personnummer til deg selv, evnt. medsøker og barnet ditt klart når du skal søke.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars i Sarpsborg.

Lande Gård barnehage har flotte lokaler på Lande. Miljøbevissthet er viktig for oss å lære barna på en trygg og god måte. Barnehagen er bygget i massiv tre og har under oppbyggingen at stort fokus på å gjøre ting mest mulig klimanøytralt.

Vi er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Vi har fokus på at de kristne grunnverdiene skal være en naturlig del av hverdagen og skal prege måten vi jobber på, hvordan vi møter hverandre som medmennesker og hva slags syn vi har på barna.
Se gjerne flere av våre mål i årsplanen her.

Litt om opptaket

Hovedopptaket har en egen frist som er 1. mars hvert år, ellers vil det være løpende opptak gjennom året dersom det blir ledige plasser.
I praksis så dreier det seg om oppstart på høsten og inntak av store grupper med nye barn. For dette opptaket så er det barnehagens vedtekter som styrer opptakskriteriene.

Det er slik at barnehagen må sette sammen barnegruppene sine slik at det blir en så jevn fordeling av gutter, jenter og alder som mulig.
Barnehagen må også ta hensyn til hvor mange barn som begynner på skolen kommende høst, slik at man ikke tar inn flere barn enn man faktisk har plasser til. Når det flyttes barn fra liten til stor avdeling skal det ideelt sett være like mange som begynner på skolen.

Priser

Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.
Pris følger statens satser for barnehageplass og er for tiden kr 3135,- pr. måned for 100% plass. Matpenger på 350kr kommer i tillegg.