Dyrene våre

Gårdsdyrene er med på å fremme omsorgsevnen og barnas forståelse av at mennesker og dyr må leve i harmoni. Ved å stelle med og ta godt vare på dyrene så gir de oss noe av den maten vi trenger.

Lande Gård barnehage har valgt å ha dyr fordi vi mener at kontakt med dyr
kan gi barna begynnende forståelse for bærekraftig utvikling, kunnskap og erfaringer om medmenneskelighet og respekt. Forskning viser at barn som vokser opp med dyr rundt seg som en naturlig del av barndommen, kan få stor evne til å vise omsorg, ta hensyn til seg selv og an- dre gjennom den empatiske og omsorgsgivende effekten dyrehold gir.

Vi dyrker egne grønnsaker i sansehagen vår, noe som gir barna muligheter til å følge prosessen fra frø til plante. Dette fører igjen til et natur- lig samtaleemne om matens opprinnelse, og veien fra mat til måltid. Dette gjør vi gjennom hele året. Våren brukes til å klargjøre hagen for såing, deretter så frø, vanne og stelle. Barna er med på alt av gjøremål. Senere i sesongen høster vi fra hagen og smaker på det vi har dyrket frem. Om høsten rydder vi hagen for vinteren.

Vi har også en eplehage rett på utsiden av barnehagen vår som vi benytter mye i hverdagen. Vi følger med på skiftninger av årstider gjen- nom å se på trærne. Vi høster også frukt fra hagen som vi blant annet lager eplesyltetøy av. Trærne brukes også flittig til klatring og lek.

Gårds- og dyrelivet i Lande Gård barnehage er i en kontinuerlig utvikling, forandring og bevegelse,
og tar barna med seg på nye eventyrlige opplevelser.