Lande Gård barnehage- en perle midt i et koselig boligområde

Lande Gård barnehage AS er en privateid barnehage med dyrestell, miljøet og naturen i fokus. Vi holder til på Lande i Sarpsborg på tomten til gamle Lande Gård i Prost Bangsvei 14. Den gamle låven ble bygd i 1929 og Sarpsborg Kommune har kategorisert eiendommen til vernegrad 2. Etter en omfattende restaurering, åpnet barnehagen i 2009. Nøye vurderinger ble gjort for å bevare det gamle gårdspreget. Lokalene er totalrestaurert ihht. forskrifter og regler for drift av barnehager, og uteområdet er likeledes parkmessig oppgradert etter gjeldende normer.

Selve barnehagen vår har eksistert siden august 2009. Men barnehagen vår brant dessverre ned i desember 2017, så vi holdt til i midlertidige lokaler mens vi ventet på at barnehagen skulle bygges opp igjen. 21. mai 2019, stod det flotte nye barnehagebygget klart til innflytting.

Her har vi skapt en barnehage som bevisst bruker dyrehold som virkemiddel for å utvikle barnas omsorgs-, og empatiske evner. En hverdag på Lande Gård barnehage skal bestå av trygghet, trivsel og mye humor. De voksne skal være gode rollemodeller og møte barna med respekt og annerkjennelse slik at de kjenner på seg at de er verdifulle for den de er og ikke for hva de gjør. Derav er vårt motto; «Det viktigste er at barna trives!».