Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2013) sier følgende om overgangen mellom barnehage og skole:

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. (KD, s.53)

For å styrke og gjøre overgangen mellom barnehage og skole best mulig har vi på Lande Gård Barnehage opprettet en klubb for skolestartere! Klubben vår heter Maxiklubben og består av alle våre skolestartere, eller «Maxibarn» som vi kaller de.

Vi har samlinger hver onsdag på vårt eget Maxi- rom og vi drar på mange turer. Maxiklubben har også et samarbeid med Valaskjold Omsorgssenter. Samarbeidet består av at vi bytter på å besøke hverandre; Maxiklubben tar en utflukt til omsorgssenteret og de eldre får komme på besøk til barnehagen vår.

Fokuset til klubben er å forberede barna til skolestart og tilrettelegge for å møte barna på deres interesseplan. Maxisamlingene baseres på lek, bevegelse og skolerelaterte aktiviteter. Vi benytter oss av et pedagogisk materiell som heter «Trampoline» som bygger på Rammeplanen (2013). Alle våre skolestartere får en egen aktivitetsbok som de kan få med hjem ved endt Maxi-år.

Vi vil arrangere en spennende avslutningstur på dagtid til våren/sommeren som hele klubben skal få delta på. Dette gleder vi oss til!

Ansvarlige for Maxiklubben

Stine Katrin Paulsen
Pedagogisk leder

Lars Jakobsen
Pedagogisk medarbeider