Fjøset er en småbarnsavdeling med 14 barn fra 0-3 år.

På fjøset mener vi at trygge barn som blir sett, hørt og som får lov til å være «meg» er det som er avgjørende for en god start i livet. Det er akkurat det vi ønsker å bidra til, en god start på livet.

Vi har fire grunnpilarer som vi mener må ligge i grunn før vi har fokus på noe som helst annet:

Vi mener at trygge barn føler mestring, og tør å prøve ut nye ting. Og med et trygt fang, et varmt blikk, noen oppmuntrende ord, en klem eller to bidrar vi til dette. Vi koser oss med en hverdag full av lek, tull og tøys, der vi leker hver for oss eller sammen. På fjøset er vi alle
individer og sammen skaper vi et fantastisk fellesskap. Vennskapene som oppstår mellom de minste er noe helt spesielt, og har sine utfordringer , derfor er vennskap stort hos oss.

I tillegg til de fire grunnpilarene:
Språket mitt – uansett om vi snakker med kroppen vår eller/og med ord så er det språket mitt. På fjøset trener vi på hvordan vi kan snakke med hverandre på en «god» måte. Det er jo så lett å misforstå når vi snakker om forskjellige ting og om akkurat det samme på en gang.
Dyrene våre – vi er så heldige med å ha dyrene våre rett på utsiden døra. Dyra er en naturlig del av hverdagen vår, der vi bruker god tid til å bli kjent og trygge på dyrene våre. Vi koser med de, steller de, henter f.eks egg og lærer oss om hva som er greit/ikke greit å gjøre inne hos dyra. Vi har to faste besøksdager i uken, men det hender at det blir flere!

Ansatte på Fjøset

Linn Cathrine Foss Arntzen
Pedagogisk leder

Vibeke Engeli Flekkum
Pedagogisk medarbeider

Ewa Mysiak
Pedagogisk medarbeider

Kaare Henrik Ahlsen
Pedagogisk medarbeider