Avdelingen vår har to lekerom og et stort allrom med lesekrok og mange gruppebord hvor barna kan fritt utfolde seg med ulike finmotoriske aktiviteter. Vi ønsker at barna skal ha mest mulig rom til å både velge og til å sette i gang aktiviteter selv. Med bakgrunn i dette er derfor det meste av utstyret, spill og leker stående i barnas egen høyde på avdelingen.

Vår barnehagehverdag består av mye fri lek, uformelle og formelle samlinger og utelek på vårt fine uteområde. Av formelle samlinger kan vi nevne hvilestund etter lunsj, matgrupper, språkgrupper, prosjektgrupper og samlinger med hele barnegruppen av typen fysikksamlinger og eventyrsamlinger. Vi går på turer til nærområdet og har fokus på kroppslig utfoldelse og grovmotoriske aktiviteter i alle typer vær og til alle årstider.

Annenhver uke har barna på Låven hovedansvaret for dyrestellet og fôringer. Under stellet utfører barna ulike arbeidsoppgaver med tilpassede redskaper sammen med en voksen. I tillegg til stell er det også tid til kos med dyrene, spesielt i disse ukene med fokus på dyrene våre.

Ansatte på Låven

Stine Katrin Paulsen
Pedagogisk leder 1

Vikariat
Pedagogisk leder 2

Monica Martinsen
Pedagogisk medarbeider

Anlaug Celine Pedersen
Pedagogisk medarbeider

Kristine Lindstad
Lærling Barne- og ungdomsarbeider