Høyloftet er en avdeling med 17 barn mellom 3-6 år.

Vi mener at trygge barn som blir sett, hørt og som får lov til å være «meg» er det som er avgjørende for en god start i livet. Og det er akkurat det vi ønsker å bidra til, en god start på livet!

Alle barn er forskjellige og har forskjellige behov. Vi ønsker derfor å gi barnet verktøy til å se behovet sitt og fortelle det, samtidig som barnet ser andres behov, og møter det med respekt. Vi tror og mener at det er dette som skaper et godt felleskap. Et felleskap som barnet har lyst til å delta i, og der barnet kan utvikles i sin egen takt, sammen med andre.

Vi er så heldige som har en liten gård der barna, sammen med voksne, har ansvaret for alt dyrestell. Barna koser, mater, børster pels, måker, henter egg og mye mer. I tillegg blir barna opptatt av å se dyrene i hverdagen, ikke bare inne i fjøset. Barna tar gjerne kaninene ut på hoppeturer ute blandt barna og i den egenlagde hinderløypa. Minigrisene våre skaper også masse glede da hun ofte er ute sammen med barna på uteområde.

For oss på høyloftet er det viktig at barna kan glede seg til å dra til barnehagen der de føler tilhørighet og trygghet.

Ansatte på Høyloftet

Lynn Gille
Pedagogisk leder

Tijana S. Kucurski
Pedagogisk medarbeider

Lars Jakobsen
Pedagogisk medarbeider